Cục Thống kê Quốc gia: Trong tháng 11, mức tăng giá nhà ở 70 thành phố lớn và vừa tiếp tục được thu hẹp, và quy định có hiệu lực | các thành phố lớn và vừa | tăng | giá nhà ở

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-28 01:52:17
去外地看病想走医保?用它!|||||||


国务院客户端小法式克日上线

“跨省同天就诊存案”办事

若是您终年正在同天事情大概随迁到外埠糊口,

此后正在外埠住院看病念走医保,

脚机上存案好就可以间接来就诊啦!

山西、内受古、辽宁、凶林、乌龙江、江苏、浙江、安徽、祸建、江西、山东、湖北、湖北、广西、海北、四川、陕西、宁夏、新疆的部门天市已守旧,

若是您的参保天正在那些地域,

能够扫码,

间接为本身或代别人存案。


小提醒:若是您的参保天没有正在上述地域,能够先到线下的包办机构停止存案。面击同天就诊包办机构查询,查询四周的包办机构。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands